บทความ

สร้างบ้านด้วยงบจำกัด

21 พ.ค. 2564 10:21 เข้าชม 1055
1. วางแผนอย่างรอบคอบ: ยิ่งมีงบน้อย ยิ่งต้องคิดเยอะ เพื่อให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนอย่างจริงจังและรอบคอบที่สุด ได้แก่

- การใช้จ่าย: ต้องเช็คให้ชัวร์ว่าเรามีงบเท่าไหร่ สามารถใช้ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน และต้องคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทั้งในส่วนของค่าแบบ ค่าวัสดุ ค่าแรงผู้รับเหมา โดยศึกษาจากราคาท้องตลาดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
- แบบบ้าน: ควรแจกแจงความต้องการออกมาให้ครบถ้วน ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้สถาปนิกสามารถออกแบบได้ตรงโจทย์คุณมากที่สุดทั้งในแง่ความสวยงาม การใช้งาน และงบประมาณ โดยก่อนสร้างควรกำหนดแบบบ้านให้ละเอียดชัดเจนในทุกส่วน และเมื่อเริ่มลงมือสร้างแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าแก้แบบ ค่าแรงช่าง รวมถึงค่าวัสดุที่ต้องซื้อเพิ่ม

2. เลือกวัสดุที่คุ้มค่า: การเลือกวัสดุต้องคำนึงถึงคุณสมบัติการใช้งานและราคาควบคู่กันไป หากมีงบประมาณไม่มาก ก็อาจเลือกวัสดุชนิดอื่นๆ หรือเกรดอื่นๆ ที่มีราคาย่อมเยาลงมา แต่มีคุณสมบัติที่ใช้ทดแทนกันได้ เช่น การเลือกใช้ไม้เฌอร่าสร้างบ้านแทนไม้จริงที่มีราคาสูงกว่า ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ แถมยังได้บ้านที่สวยงาม เป็นธรรมชาติไม่แพ้กัน และยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่โก่งบวม ไม่บิดงอ ปลวกไม่กิน อีกด้วย

3. อย่า "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย": ด้วยงบที่มีจำกัด ทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดเพราะคิดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้มากที่สุด แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่มีราคาถูกที่สุดอาจไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้ ดังนั้นจึงต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบและรอบด้าน ยกตัวอย่างเช่น การเลือกวัสดุที่เกรดต่ำที่สุด ราคาถูกที่สุด อาจทำให้เราได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ทนทานเท่าที่ควร ทำให้ระยะยาวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมาก หรือ การจ้างผู้รับเหมาราคาถูกมากๆ โดยไม่ตรวจสอบผลงานก่อน บางครั้งอาจโชคไม่ดี ได้ผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ได้คุณภาพหรือทอดทิ้งงาน จนต้องสิ้นเปลืองเงินเพิ่มโดยใช่เหตุ

4. Do It Yourself: เราสามารถทำงานบางอย่างด้วยตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่าง แต่งานนั้นต้องเป็นงานที่เรามั่นใจว่าทำเองได้ ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของบ้าน และไม่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางจากช่าง โดยอาจเลือกทำงานเองในส่วนที่ไม่ยากมาก เช่น ทาสีเอง ตกแต่งบ้านเอง จัดสวนเอง เป็นต้น
พูดคุย-สอบถาม คลิก